Risk Analiz Raporu


Risk, güvenlik zaafiyetinden dolayı meydana gelebilecek olayların net negatif etkisi olarak tanımlanabilir. Risk Yönetimi risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kabul edilebilir bir seviyeye indirgenmesi sürecidir. Bu rapor, mevcut durumu anlamayı mümkün kılar ve atılması gereken adımları da içerecek tarzda etkin bir risk yönetimi programı gelişimi için temel oluşturur. Temel amaç güvenlik risklerini daha etkin yönetmek için işletmenize yardımcı olmaktır.

Ayrıca, bu rapor en uygun maliyetle optimal güvenlik tedbirlerinin seçimi için gerekli bilgiyi sağlar. Bu tedbirler insan ve değerli emtianın en iyi seviyede korunması ve oluşabilecek zararın önceden belirlenmesi açısından önemlidir.

İşletmeniz bu raporda belirtilen önerilerin kapsamını genişletebilir veya daraltabilir.