Personel Seçimi


Gesa Özel Güvenlik başarısının, en kötü zamanda, en başarısız olacak güvenlik elemanına bağlı olduğunun bilinci ile personel seçim ve yerleştirme sürecini yönetmektedir. Bu sebeple müşterisinin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi adayları seçmektedir.

Karmaşık kişisel güvenlik araştırması ve seçim prosedürlerimiz ile eğitim sürecini göz önüne alarak personel seçimini, projenin erken safhalarında tamamlamayı hedeflemektedir. 5 aşamalı psikometrik Testler ve 2 aşamalı görüşmenin ardından adayların fiziksel olarak güvenlik görevinin gereklerini yerine getirebilecek durumda oldukları doktor raporuyla belirlenmektedir.

GÜVENLİK ARAŞTIRMASI
Hiçbir kişisel güvenlik araştırması sistemi %100 güvenli olmamakla birlikte,personelimizin güvenirliğini onaylatacağımız her sistemi kullanarak geniş bir geçmiş araştırması yapmaktayız.Araştırmada kullandığımız bazı temel yöntemler şunlardır:
  1. Eski işyerlerinden sözlü ve yazılı referans alınmaktadır,
  2. Yaşadığı çevre araştırması ile sosyal durumu incelenmektedir,
  3. İş hayatındaki ‘’çalışılmayan’’ dönemler araştırılmaktadır,
  4. 5188 sayılı yasa gereği kimlik kartı sahibi kişilerin devlet tarafından arşiv araştırmaları yapılmakla birlikte,kimlik kartı tarihini 6 ay geçen tüm adaylardan savcılıktan sabıka kaydı istenmektedir
PERSONELİN SÜREKLİLİĞİ
Bu önlemlerin alınması ve şirket felsefesi çerçevesinde şirket hedeflerinin ve amaçlarının tüm personele açıklanması ile personel değişiminde önemli bir azalma sağlanmıştır. Halen aylık personel değişim oranımız %4 ile %5 arasıdır ki sektörün en düşük rakamıdır. Amacımız personel değişimini mümkün olan en aza indirmektir.

Sunumumuz da yer alan çalışma şartları ve ücretler, iş gücü pazarının dikkatli incelenmesiyle ortaya konmuş ve böylece istenen yeterlilikte bir güvenlik ekibinin kurulması ve sürekliliğin sağlanması amaçlanmıştır.