Operasyonel Hedefimiz


Müşterimizin tüm güvenlik ihtiyaçlarının eksiksiz yerine getirilmesine yardımcı olmak, Verdiğimiz güvenlik hizmetini, karşılıklı mutabakatla daha uzun süreçli bir ortaklık olarak değerlendirerek ve, bu süreci toplam kaliteyi sağlamak için yeni bir adım olarak görmekteyiz.
Şirket yapılandırılması Genel Md.lüğe bağlı Bölge Müdürlükleri ve Operasyon grupları olarak oluşturulmuştur. Projelerimizin başında proje yöneticileri bulunmaktadır. Operasyonel her türlü konuda saha yöneticileri müşterilerimizle her zaman irtibat halinde olmaktadırlar. Bölge Direktörü vasıtasıyla hizmet kalitesinin yönetimi hakkında planlı ve plansız toplantılar gerçekleştirilmektedir.