Geçiş Planı


Sorunsuz bir geçiş dönemi yaşamak ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için aşağıdaki planı uygulamayı öneriyoruz.
 • Proje takımının yapacağı analiz ve görüşmeler ile ihtiyaçlarınızın tam olarak belirlenmesi.
 • Tesislerinizde görev yapacak güvenlik elemanlarının ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda seçilmesi.
 • Personel değişiminin en az olduğu,eğitilmiş ve güvenlik araştırmaları olumlu sonuçlandırılmış ekibin kurulması.
 • Eğitim planlarının yapılması ve hayata geçirilmesi.
 • Operasyonel destek ve denetimin sürekliliğini sağlayacak prosedürlerin uygulanması.
 • GESA ÖZEL GÜVENLİK ile proje yönetim kadroları arasında hizmet standartlarının objektif değerlendirildiği düzenli koordinasyon toplantılarının planlanması şeklindedir.

GÖREV KAPSAMI
Tesislerinizde üstün hizmet,kaliteli imaj ve etkili gözetim ile güvenlik hizmetini sunacaktır.

TEMEL AMAÇLAR
 • Personelin ve ziyaretçilerin güvenlik ve emniyetini sağlayacak hizmeti sunmak,
 • Hizmetin kesintisiz ve sorunsuz sürmesini sağlamak,
 • Gerekli prosedürlerin hazırlanması için yardımcı olmak,
 • Güvenlik ekibinin çeşitli görevlerinde etkin proje yönetimi ve denetimi sağlamak,
 • Yüksek seviyede eğitilmiş ve motive olmuş güvenlik ekibini oluşturmak,
 • Gerektiği zamanlarda ve ek görevler için yeterli sayıda eğitimli güvenlik personeli sağlamak.