Farkımız Nedir?


Müşteriyle, uzun süreli işbirliği ve ortaklık kurar.
Müşteri tatmininin fark edildiği ve ödüllendirildiği bir çalışma ortamı yaratır.
Ülkenin sosyal,endüstriyel ve ticari hayatı içindeki sorumluluklarının bilincindedir.
Herhangi bir acil durumda müdahale konusunda deneyimlidir.
Personel sürekliliği konusunda çok dikkatlidir.
Tüm kanuni gerekliliklerini (SSK primlerini tam ve zamanında ödenmesi gibi) yerine getirir.
Kendi güvenlik personelinin sebep olacağı doğrudan zararlara karşı müşterisini ‘3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası’ kapsamına alır.